Melissa Hoogerwerf

Organisatie & politiek

"Laten we het weer over de inhoud hebben"

 

Melissa Hoogerwerf is 22 jaar oud, woonachtig in Amersfoort, en studeert Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Binnen JONG21 heeft zij de eer om evenementen te organiseren en intern contact met onze politici te onderhouden.

 

"Laat me je eerst kort vertellen waarom de politiek me zo aanspreekt, en daarna zal ik meer delen over mijn plannen en visie voor deze prachtige PJO.

Sinds mijn jeugd hoor ik vaak dat ik erg nieuwsgierig ben. Ik wil altijd begrijpen hoe dingen in elkaar steken, hoe ze werken. Hier kom je achter door met veel verschillende mensen te spreken. Niets vind ik boeiender dan conversaties met mensen die een volledig andere kijk op zaken hebben dan ik. Recentelijk behandelde mijn studie onderwerpen als algoritmes. Naarmate ik meer te weten kwam, besefte ik hoe zorgwekkend dit eigenlijk kan zijn. De diversiteit van perspectieven gaat verloren, en we worden enkel bevestigd in wat we al geloven. De andere kant van het verhaal valt weg en dat is nou juist het verhaal wat mij zo boeit. Ik houd me dan ook graag bezig met de vraag: hoe kan het toch dat een ander er zo een andere zienswijze op na kan houden?

 

Het stemt me verdrietig dat mensen steeds minder met elkaar in gesprek gaan over cruciale thema's in het echte leven. Ik hoop dat er meer ruimte komt voor diverse visies. Naarmate ik me meer in de politiek verdiepte, werden maatschappelijke uitdagingen namelijk steeds zichtbaarder. Vooral het onderwijs moet naar mijn mening op de schop. Ik ben me bewust van het feit dat neutraal onderwijs nooit volledig haalbaar zal zijn. De taal die we kiezen, de zinnen die we construeren, zijn verre van neutraal. Echter, wat momenteel gebeurt, is het andere uiterste. De progressieve linkse visie wordt helaas te eenzijdig gepromoot via de universiteit, met overdreven klimaatregels in de kantine, genderneutrale toiletten in historische gebouwen, maar vooral het ontbreken van aansporing tot kritisch denken. In mijn ogen is dat juist de belangrijkste taak van een universiteit: studenten opleiden tot kritische burgers.

 

Een voorbeeld is de discussie over een wetenschappelijke tekst waarin gesproken wordt over 'menstruerende vrouwen'. Deze formulering moest namelijk worden veranderd naar 'menstruerende mensen'. Los van het biologische aspect, zeg ik: laten we het weer over de inhoud hebben. Helaas is de harde realiteit dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruitgaat. Ons hele schoolsysteem wordt bijvoorbeeld aangepast voor internationale studenten, wat tot gevolg heeft dat docenten die normaal gesproken in het Nederlands les gaven, nu opeens in het (vaak gebrekkige) Engels moeten doceren. Bovendien blijkt dat het merendeel van de Nederlandse studenten uiteindelijk toch niet in het buitenland gaat werken. Ook wordt er tegenwoordig van mij geacht dat ik mij voorstel met mijn pronouns in een nieuwe werkgroep...

 

Een ander onderwerp waar ik uren over kan praten, is de Nederlandse geschiedenis, cultuur, normen en waarden. Momenteel volg ik ook een minor kunstgeschiedenis. Ik vind het fascinerend om te begrijpen hoe bepaalde kunststromingen zijn ontstaan en hoe we die kunnen koppelen aan de historische gebeurtenissen van die tijd. De geschiedenis van ons kleine, maar grootse land is werkelijk indrukwekkend. JA21 wil het zinloze 'dekoloniseren' van onze geschiedenis stoppen. Laten we afblijven van straatnamen, standbeelden en geschiedenisboeken. Natuurlijk is het belangrijk dat we kritisch kijken naar het verleden, maar dit moet gebeuren binnen de context van die tijd. Hoe was het leven toen? Wat werd als normaal beschouwd? Wat is er sindsdien veranderd (gelukkig)?

 

Mijn inzet is gericht op het creëren van een JONG21 waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en discussiëren over allerlei onderwerpen. Geen onderwerp is taboe, respect voor elkaars perspectieven en werken aan een beter Nederland. Dit moet een vereniging zijn waar jongeren zich gehoord voelen en actief kunnen bijdragen aan een bloeiende PJO. Mijn hoofdverantwoordelijkheid ligt in het organiseren van evenementen, variërend van informele bijeenkomsten en zomer- en winteracademies tot lezingen, wijnproeverijen en boekbesprekingen. Als je vragen hebt of gewoon een gezellig gesprek wilt voeren, aarzel dan niet om me een e-mail te sturen.

Ik hoop je in de toekomst persoonlijk te ontmoeten bij een van onze evenementen!"

Contact