Inge-Marie de Boer

Vice-voorzitter

“De liberale democratie is allerminst een vanzelfsprekendheid en daarom moeten we waken voor iedere vorm van ideologisch extremisme.”

 

Inge-Marie de Boer is 24 jaar en studeerde International Business en International Relations. Ze studeerde en werkte in Canada, Oostenrijk en België maar nu is ze weer terug in het mooie Barneveld waar ze is opgegroeid. Tijdens haar studie werkte ze voor verschillende handels- en retailbedrijven en verrichtte ze economisch beleidswerk als trainee in het Europees Parlement.

"Edmund Burke’s filosofie, die geworteld is in een diep begrip van traditie en geleidelijke verandering, spreekt over het belang van het koesteren van culturele erfenissen en het behouden van institutionele stabiliteit. Zijn ideeën over de rol van voorzichtigheid en prudentie in de politiek hebben me geleerd dat het behoud van het goede uit het verleden een waardevolle gids kan zijn voor de toekomst.

Mijn visie op de maatschappij kenmerkt zich door een nadruk op individuele verantwoordelijkheid, vrijheid van meningsuiting en het belang van morele waarden in de samenleving. Ik geloof sterk in het behoud van de westerse tradities en waarden als een cruciale bouwsteen voor een democratische, welvarende en stabiele samenleving. Ik pleit voor een kleine overheid die het subsidiariteitsbeginsel in acht neemt. De liberale democratie is allerminst een vanzelfsprekendheid en daarom moeten we waken voor iedere vorm van ideologisch extremisme.

Roger Scruton’s werk in esthetiek, cultuur en politieke filosofie benadrukt het belang van schoonheid en gemeenschap in ons leven. Zijn pleidooi voor het behoud van traditionele waarden en de erkenning van het spirituele in onze samenleving is een bron van inspiratie. Het herinnert ons aan de menselijke behoefte aan verbinding en betekenis in een steeds globalere wereld.

Ik pleit voor een onpartijdige onderwijscultuur in Nederland, realisme, innovatie en technologie voor duurzaamheidskwesties, de gemeenschap voorop en het behoud van wat goed is. Ook streef ik naar een beter investeringsklimaat door duidelijkheid en voorspelbaarheid; een beter ondernemersklimaat door minder regeldruk en passende financiering; een hervorming van toeslagen en in plaats daarvan een verlaagde belasting."